خدمات قابل ارائه در این شرکت:

  • ساخت ماشین­ آلات و تجهیزات مکانیک
  • نصب ماشین­ آلات و تجهیزات مکانیک
  • ساخت تجهیزات الکتریکال
  • نصب تجهیزات الکتریکال
  • نصب تجهیزات هوای فشرده، آب رسانی و سوخت رسانی
  • راه­ اندازی ماشین­ آلات و تجهیزات مکانیک و تاسیسات
  •  ساخت سازه­ های فلزی
  •  نصب سازه­ های فلزی