• ساخت 400 تن تجهیزات و ماشین آلات و همچنین  نصب 1400 تن ماشین آلات و تجهیزات دپارتمان آسیاب سیمان گلوله ای
  • ساخت بالغ بر 600تن اسلکت فلزی اعم ازگالری های انتقال مواد، استراکچر بونکرها، استراکچر الواتور و پوشش آسیاب سیمان
  • نصب بالغ بر 700 تن اسکلت فلزی اعم از گالری های انتقال مواد، استراکچر بونکرها، استراکچر الواتور و پوشش آسیاب سیمان