•  انجام عملیات نصب و مونتاژ و راه­اندازی کلیه تجهیزات مکانیکی، تاسیسات و برق (کوره ، پیش گرم، رولهای کوره، رافینگ، قیچی سرزن، استندها و …..)