• شرکت خدمات مهندسی راهبرد صنعت دنیا (RES)
  • شرکت مهندسی ارم طرح صنعت پارس(eTEC)
  • شرکت پگاه آذین البرز