انجام عملیات نصب پایپینگ، تست و پیش راه اندازی خطوط و کمک در راه اندازی پروژه طرح توسعه زرند
انجام عملیات خرید عایق لوله و اتصالات پروژه طرح توسعه زرند
انجام عملیات عایقکاری لوله و اتصالات پروژه طرح توسعه زرند