شرکت گندله سازی گل گهر سیرجان

  •  انجام عملیات اجرایی مونتاژ و نصب سیستم نوار نقاله و ملحقات و عملیات اجرایی مونتاژ و نصب میکسر ، اسکرین، همزن، مخازن، تیکنر و سایر موارد به وزن تقریبی3000 تن