انجام عملیات نصب اسکلت فلزی ، تجهیزات مکانیکی و پایپینگ پروژه آبگیری مولیبدن مجتمع مس سرچشمه

انجام عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات برقی ، ابزار دقیق و کنترلی پروژه آبگیری مولیبدن مجتمع مس سرچشمه