• گواهی­نامه صلاحیت پیمانکاری از معاونت امور عمرانی استانداری تهران
  • گواهی­نامه OHSAS 18001:2007 از TUV/ICB
  • گواهی­نامه ISO 9001:2008 از TUV/ICB
  • گواهی­نامه ISO 14001:2004 از TUV/ICB
  •   رضایت نامه انجام کار از شرکت سیمان سامان غرب
  •   رضایت نامه انجام کار ازشرکت سیمان سفید شرق
  •   رضایت نامه انجام کار از شرکت کنسانتره زرند ایرانیان